odry_wikipedia

Informacja:

Odry - wieś w woj. pomorskim, kręgi kamienne